Competenties

  • Gesprek openen
  • Open vragen stellen
  • Parafraseren
  • Concretiseren
  • Gevoel reflecteren
  • Samenvatten

Inhoud programma

6 oefensegmenten van elk 1-5 oefeningen

21 video-rollenspellen

Taal: Nederlands, Engels

Inclusief AI-coach Alix