Privacy

Alles over privacy en data security

Voor klanten en websitebezoekers

Voor deelnemers van onze opdrachtgevers

Wie wij zijn en wat we doen

Wij zijn TrainTool BV, handelend onder de naam Faculty of Skills. Wij ontwikkelen en leveren een online trainingsplatform (“TrainTool”), content en klassikale, telefonische en online training en coaching (“Diensten”). Hiermee kunnen onze opdrachtgevers (“Opdrachtgever”) online of ‘blended’ trainingen en toetsen aanbieden aan hun medewerkers of studenten. Meer informatie over onze diensten is te vinden op www.faculty.nl (“Website”). Dit Privacy Statement heeft betrekking op onze Website én onze Diensten.

 

Onze Privacy Statements

Voor klanten en websitebezoekers

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers bij het gebruiken van onze Diensten en Website. Wij definiëren het doel en middelen van deze verwerking en daarmee handelen wij als “Verantwoordelijke” binnen de Relevante Wetgeving. 

Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op deze rol.

Voor deelnemers van onze Opdrachtgevers

We verzamelen ook persoonsgegevens namens onze Opdrachtgevers binnen de context van onze Diensten (bijvoorbeeld: de e-mailadressen van gebruikers en de antwoorden die zij uploaden). In dit geval bepaalt onze Opdrachtgever het doel en de middelen van verwerking en treedt zij dus op als Verantwoordelijke binnen de Relevante Wetgeving. Wij verwerken deze data alleen volgens de instructies van onze Opdrachtgever en niet voor eigen doelen. Binnen deze context treden wij dus op als “Verwerker” in de context van de Relevante Wetgeving. Hoe we dat doen, staat omschreven in:

 

Privacy statement voor klanten en bezoekers van website

Privacy en relevante wetgeving

Privacy heeft voor ons de hoogste prioriteit. We voldoen aan de actuele wetgeving hieromtrent, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (“Relevante Wetgeving”).

 

Wat zijn ‘persoonsgegevens’

'Persoonsgegevens' is alle informatie die direct of indirect naar jou herleidbaar is. Deze definitie is in lijn met de Relevante Wetgeving. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe gebruiken we dit

We verzamelen en verwerken de volgende informatie.

  Gegevens Doel van verwerking Wettelijke rechtvaardiging
Websitebezoeker
Prospects
naam
e-mailadres
telefoonnummer
fysiek adres
Informatie verstrekking via telefoon en/of in de vorm van nieuwsbrieven, mailings etc. Aanmelding voor nieuwsbrief of download (met expliciete toestemming)
Mondelinge toestemming, afgeven van bijv. visitekaartje en/of via LinkedIn
Klant
Leverancier


naam
e-mailadres
telefoonnummer
adres
werkgever

Opdracht of contract Administratie, bevestiging, het (uit)leveren van onze diensten

 

Let op: ben je opdrachtgever van TrainTool? Naast bovengenoemde persoonsgegevens van jou en jouw organisatie, verwerken wij namens je persoonsgegevens van jouw deelnemers. Zie daarvoor ons Privacy Statement voor Deelnemers van onze Opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren we deze data

We verwijderen deze data zodra we deze niet meer nodig hebben voor bovengenoemde doelen. Daarom zullen we de gegevens op z’n minst bewaren zolang dit nodig is om Diensten te kunnen leveren aan onze Opdrachtgever. Zie ook https://www.faculty.nl/nl/data-security over de bewaartermijn en het verwijderen van data.

Delen we data met anderen

Wij maken gebruik van een aantal externe diensten die ons helpen deze persoonsgegevens te verwerken en die als zodanig optreden als Verwerker binnen de Relevante Wetgeving. Deze Verwerkers vallen in de categorieën: hosting, website analytics, CRM, financiële administratie, support, incident tracking.   

Data export buiten de Europese Unie

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie delen, in het geval één van onze Verwerkers hier gevestigd is. Dit gebeurt echter enkel naar landen en partijen die een adequaat niveau van beveiliging bieden en voldoen aan de Europese richtlijnen hieromtrent. Dit zal altijd gebeuren in lijn met de Relevante Wetgeving.

Overige gegevens

Door onze Diensten aan te bieden, verzamelen we mogelijk ook gegevens op basis waarvan geen identificatie mogelijk is. Deze gegevens mogen wij verzamelen en verwerken voor analyse en verbetering van onze Diensten.

Hoe beveiligen we deze data

Wij zijn ISO27001 gecertificeerd en dat betekent dat we een Informatie Beveiliging Management Systeem hebben dat voldoet aan deze strenge standaard. Dit betekent ook dat we het beveiligingsniveau van onze Verwerkers regelmatig controleren.

Cookies & Third Parties

Bekijk onze Cookie Policy.

Aanpassingen van dit statement

Wij behouden het recht deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom wordt Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Het gebruiken van onze Website en Diensten houdt in dat je akkoord gaat met de (gewijzigde) privacyverklaring.

Rechten en Contactgegevens

Zoals omschreven in de Relevante Wetgeving heb je het recht om

  • Ons te vragen jouw gegevens te corrigeren;
  • Ons te vragen jouw data te verwijderen;
  • Ons te vragen om een kopie van alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben;
  • Jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Dit beïnvloedt niet de validiteit van het verwerken voorafgaand aan het moment dat je jouw toestemming introk;
  • Bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van jouw data;
  • Bezwaar aan te tekenen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt.

 

Contactgegevens

TrainTool BV handelend onder de naam Faculty of Skills
Hooghiemstraplein 152
3514 AZ Utrecht
030 8906 555
support@faculty.nl