Competenties

  • Zelfvertrouwen uitstralen
  • Tijdsmanagement en inleiden standpunt
  • Argumenteren
  • Framing
  • Argumenten weerleggen
  • Afsluiten
 

Inhoud programma

7 oefensegmenten inclusief theorie en voorbeelden

23 video-rollenspellen

Taal: Nederlands, Engels

Het Engelstalige programma (2017) omvat dezelfde vaardigheden, maar is iets anders van opzet. Het Nederlandstalige programma is in 2023 geheel vernieuwd. 

Studiebelasting: 3 uur