Competenties

  • Openen van een gesprek
  • Afsluiten van een gesprek
  • Interveniëren
  • Metacommunicatie
  • Reflecteren op gevoelens
  • Feedback geven en ontvangen
  • Slechtnieuwsgesprekken
  • Luisteren, samenvatten, parafraseren, doorvragen

Inhoud programma

10 oefensegmenten inclusief theorie en voorbeelden

43 video-rollenspellen

Taal: Nederlands

Inclusief AI-coach Alix

Studiebelasting: 4,5 uur