Competenties

  • Openen van een gesprek
  • Afsluiten van een gesprek
  • Luisteren, samenvatten, parafraseren, doorvragen
  • Interveniëren
  • Omgaan met emoties
  • Concretiseren
  • Metacommunicatie
  • Feedback geven
  • Slechtnieuwsgesprek voeren

Inhoud programma

13 oefensegmenten inclusief theorie en voorbeelden

47 video-rollenspellen 

Taal: Nederlands

Inclusief AI-coach Alix

Studiebelasting: 4,5 uur