Competenties

  • Openen van een gesprek
  • Luisteren, samenvatten, parafraseren, doorvragen
  • Interveniëren
  • Omgaan met emoties
  • Reflecteren op gevoelens
  • Metacommunicatie
  • Afsluiten van een gesprek
  • Feedback geven
  • Feedback ontvangen
  • Slechtnieuwsgesprek voeren

Inhoud programma

10 oefensegmenten inclusief theorie en voorbeelden

43 video-rollenspellen

Taal: Nederlands

Inclusief AI-coach Alix

Studiebelasting: 4,5 uur