Competenties

  • Het gesprek openen
  • Aanspreken
  • Orde handhaven
  • Luisteren, samenvatten, doorvragen
  • Metacommunicatie
  • Gesprek op gang brengen/houden
  • Gesprek afsluiten

Inhoud programma

2 oefensegmenten inclusief theorie en voorbeelden

23 video-rollenspellen

7 theorie-video’s

Taal: Nederlands

Studiebelasting: 2,5 uur